Cảm ơn quý khách hàng đã truy cập vào website glh.vn. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Xin vui lòng đọc thông tin chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng tư của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Chính sách bảo mật của chúng tôi là giữ thông tin cá nhân nhận được từ web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác.